Διερευνητική Δράση στο ΣΔΕ Δομοκού

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1 “Έκθεση περί των Αξιών της ΕΕ για τρόφιμους Φυλακών Δομοκού”, η ομάδα υλοποίησης του έργου ΑΞ.Ι.Ε.Σ., διεξήγαγε ενημερωτική/εκπαιδευτική δράση στο χώρο του ΣΔΕ Δομοκού την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024. Η Δράση απευθυνόταν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Δομοκού.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη καθώς και τους σκοπούς της. Για την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμό της Δικαιοσύνης καθώς και για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών του ΣΔΕ Δομοκού, αναφέρθηκε η Εισαγγελέας κα.Παπαδοπούλου Δήμητρα. Στη συνέχεια έγινε η παρουσιάση του ερευνητικού μέρους της δράσης από τους εκπαιδευτικούς κ.Μάλλιο Νικόλαο (Διευθυντή του ΣΔΕ Δομοκού) και κ.Δήμο Ιωάννη (υπεύθυνο του Έργου – LabSTEM). Το θέμα της δράσης ήταν η αποτύπωση και η καταγραφή της στάσης των μαθητών στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη της Αξιοπρέπειας, Ισότητας, Ελευθερία και Σεβασμός (ΑΞ.Ι.Ε.Σ).

Η παρουσίαση και καταγραφή της στάσης των συμμετεχόντων έγινε με την τεχνική της παιχνιδοποίησης. Συγκεκριμένα, στους συμμετέχοντες ερωτηθέντες μοιράστηκαν ανώνυμες κάρτες (Plickers.com) τις οποίες και χρησιμοποίησαν για να δηλώσουν την προτιμησή τους σε κάθε ερώτηση. Η καταγραφή των απαντήσεων έγινε με τη χρήση smartphone το οποίο κατέγραφε τη θέση της κάρτας (A/B/C/D) και η οποία θέση αντιστοιχούσε σε μια από τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις κάθε ερώτησης.

Στο τέλος της διαδικασίας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν στην κα.Παπαδοπούλου ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που η Ευραπαϊκή Ένωση επηρεάζει ή όχι την ποιότητα της ζωής τους εντός αλλά και εκτός της φυλακής. Στα πλαίσια της συζήτησης οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν και εξέφρασαν ουσιαστικό ενδιαφέρον και εξέφρασαν κατά τρόπο γνήσιο και αυθεντικό τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους.

Τα μέλη της ομάδας έργου θα συντάξουν σχετική Έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου.

Plickers.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο