ΑΞ.Ι.Ε.Σ. – AX.I.E.S.

Το έργο ΑΞ.Ι.Ε.Σ. απευθύνεται σε τρόφιμους φυλακών

Στόχος του Έργου

Στόχος του έργου ΑΞ.Ι.Ε.Σ. είναι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα, αυτή των ενηλίκων μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Δομοκού, όσον αφορά τη διάχυση κοινωνικών και ηθικών αξιών, όπου βασίζεται η δημοκρατική κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως: η Αξιοπρέπεια, η Ισότητα, η Ελευθερία και ο ο Σεβασμός (AΞ.Ι.Ε.Σ.). Η κύρια πρόκληση του έργου είναι ότι πρέπει να φέρει τους μαθητές αυτούς σε επαφή με τις εν λόγω κοινωνικές και ηθικές αξίες που οι ίδιοι έχουν καταπατήσει, με αποτέλεσμα τον εγκλεισμό τους στη φυλακή και τον αποκλεισμό τους από την κοινωνία, εξαιτίας της παραβατικής τους συμπεριφοράς. Εν προκειμένω, θα πρέπει να διδαχτούν τις αξίες αυτές και να τις κατανοήσουν εις βάθος, με σκοπό να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν με τέτοιο τρόπο, οπότε, όταν αποφυλακιστούν, να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες ώστε να αποτελέσουν επιτυχημένους πολίτες στην ελληνική κοινωνία και, ευρύτερα, στην κοινωνία της Ευρώπης.

Ωφελούμενοι του έργου

Οι επωφελούμενοι του έργου είναι, πρωτίστως, οι μαθητές του Σ.Δ.Ε. Φυλακών Δομοκού και, δευτερευόντως, οι εκπαιδευτικοί τους, οι εργαζόμενοι στις φυλακές, καθώς και ο κρατικός μηχανισμός, αφού το υλικό θα προωθηθεί και στα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ώστε να το αξιοποιήσουν προς χάραξη στρατηγικών πολιτικών δράσεων με θετική κατεύθυνση προς τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο ρόλος του φορέα υλοποίησης του έργου είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την ερευνητική δράση και το εκπαιδευτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επιστημονικές παραμέτρους βάσει βιβλιογραφικής επισκόπησης. Εκ παραλλήλου και ο εταίρος θα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του έργου βάσει σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων με χρήση των νέων τεχνολογιών (πχ το STEM).

Δράσεις του έργου:

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν:

01

τον σχεδιασμό σχετικής έκθεσης αναφοράς στα πλαίσια υλοποίησης έρευνας δράσης

02

τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, σε πιλοτικό επίπεδο αρχικά και αργότερα σε ευρύτερο επίπεδο

Μετάβαση στο περιεχόμενο