ΑΞ.Ι.Ε.Σ. – AX.I.E.S.

Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Ελευθερία, Σεβασμός

«Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

target, arrow, bulls eye-2070972.jpg
ΑΞ.Ι.Ε.Σ.

Στόχος του Έργου

Στόχος του έργου ΑΞ.Ι.Ε.Σ. είναι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια
περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα, αυτή των ενηλίκων μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Δομοκού, όσον αφορά τη διάχυση κοινωνικών και ηθικών αξιών, όπου βασίζεται η δημοκρατική κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως: η Αξιοπρέπεια, η Ισότητα, η Ελευθερία και ο ο Σεβασμός (AΞ.Ι.Ε.Σ.)

Ποιες ανάγκες σκοπεύει να επιλύσει ή να αντιμετωπίσει το έργο μας;

Στην εκπαίδευση η κοινωνική δικαιοσύνη έχει παρουσιαστεί με τρείς τύπους:

hearts, lgbtq, rainbow-7355201.jpg

Την ισότητα ευκαιριών

«Την ισότητα ευκαιριών», που αναφέρεται στα επίσημα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ισότητα πρόσβασης και στην ίση συμμετοχή. αυτό που συνήθως ονομάζεται «κοινό καλό», το οποίο καθορίζεται από την αμοιβαία αναγνώριση, τον σεβασμό και τη δίκαιη κατανομή των οφελών και των ευθυνών (Griffiths, 2003 στο Rentzi, 2021),

hearts, lgbtq, rainbow-7355201.jpg

Την ισότητα των αποτελεσμάτων

«Την ισότητα των αποτελεσμάτων», η οποία αναφέρεται στην προσφορά ίσων ευκαιριών για μια επιτυχημένη ζωή σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, μέσω της παρέμβασης «πολιτικών
θετικών διακρίσεων» και «θετικών ενεργειών» (2021).

hearts, lgbtq, rainbow-7355201.jpg

Την ισότητα των συνθηκών

Την «ισότητα των συνθηκών», προερχόμενη από την αδυναμία για την αντιμετώπιση των βασικών
προβλημάτων, που προκύπτουν από την άνιση μεταχείριση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων
(Gerwitz (1998 στο Rentzi, 2023).

Δράσεις – Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο